Voorwaarden omtrent het huren

– De daghuur is op 24-uurs basis

– Bij ophalen van de (vracht)wagen en / of trailer dient een geldig origineel rijbewijs en paspoort of identiteitsbewijs overlegd te worden

– De wagens mogen niet zwaarder worden beladen dan aangegeven op kenteken

– Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw

– Voor langere termijnen huur zijn tarieven op aanvraag

– Huurder heeft zelf volledige verantwoordelijkheid voor de te vervoeren lading

– Aan deze informatiefolder kunnen geen rechten ontleend worden, prijs en/of modelwijzigingen voorbehouden 

– Bij het huren van een wagen gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden

– Een huurovereenkomst kan kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur van te voren. Binnen 24 uur worden er annuleringskosten van

€25,- exclusief btw in rekening gebracht.

 

 

Voorwaarden omtrent het transport

– Opdrachtgever dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven.

La Rêve Horse Travel behoudt zich het recht voor om een transport te weigeren bij het ontbreken van een geldig

paardenpaspoort. Tevens dienen de te transporteren pony’s en paarden van de verplichte entingen (Influenza) te

zijn voorzien. Een mogelijke bekeuring is voor rekening opdrachtgever

 – Het inladen en uitladen van een paard dient door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger te worden gedaan.

Uiteraard zullen wij U hierbij assisteren

– La Rêve Horse Travel behoudt zich het recht om ter plaatse een transport te weigeren. Bijvoorbeeld als het paard

zeer moeilijk te laden is of geen conditie tot vervoeren heeft. De gemaakte kosten (reiskosten) dienen conform de

op de website vermelde tarieven contant te worden voldaan

 

– Afgesproken tijden zijn streef tijden en we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele vertraging door

onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld het verkeer)

– Bij slechte weersomstandigheden behouden wij ons het recht toe op annulering. U kunt hier ook geen aanspraak

en/of kosten voor berekenen. Veiligheid staat boven alles!

– Betalingen dienen contant ter plekke voldaan te worden

– Eventuele tol en/of veer gelden komen extra bij de kosten van het vervoer

– Als opdrachtgever bent u ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door uw

dier aan het voertuig wordt aangebracht. Ook schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de

opdrachtgever. La Rêve Horse Travel en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor

eventuele schade aan mens en/of dier. Schade aangebracht door uw paard(en) wordt in rekening gebracht bij de

opdrachtgever

– Eventuele bijkomende kosten die, naar eigen inzicht van La Rêve Horse Travel noodzakelijk zijn voor het welzijn

van het paard zoals bijvoorbeeld extra stalling of een veearts zijn voor rekening van de opdrachtgever

– Een rit kan kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur van te voren. Binnen 24 uur worden er annuleringskosten van

€25,- exclusief btw in rekening gebracht

– Bij het reserveren van een rit gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

– Na een reservering ontvangt u een bevestiging wat de reservering bindend maakt. Er wordt een vervoersmiddel voor u gereserveerd

– Transportbescherming van het paard (bijvoorbeeld transportbeschermers en hoofdbescherming) is de verantwoording van de

begeleider

– Voor transport tussen 22:30 en 07:30 geldt een toeslag 

– Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is

– Tijdens het transport word de regelgeving van de Transportverordening 1/2005 (TVO) nageleefd.

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.